Dwie kluczowe zapowiedzi premiera Kyriakosa Mitsotakisa na Międzynarodowej Wystawie w Salonikach, a mianowicie zwolnienie z opłaty za wykonywanie zawodu („telos epitidevmatos”) oraz 40% zniżki w składkach na ubezpieczenie społeczne każdego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, którego umowa zostanie przekształcona w pełny etat, zapowiadają, że setki tysięcy małych i średnich firm oraz właścicieli przedsiębiorstw odetchnie ekonomicznie.

Eksperci oceniają, że są to dwa najważniejsze działania wspierające biznes, połączone z wysiłkiem na rzecz pobudzenia zatrudnienia, gdyż stwarzają warunki do dużej redukcji kosztów pozapłacowych.

Z dotychczasowych informacji wynika, że od 10 września do końca 2023 roku wszystkie firmy, w których stosunek pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin przekracza 50%, będą mogły korzystać z 40% zniżki w składkach za każdego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, którego zamienią na pracownika pełnoetatowego. Środek ten ma na celu powstrzymanie nielegalnej pracy, ponieważ praca w niepełnym wymiarze godzin często kryje w sobie osiem lub nawet dziesięć godzin pracy dziennie.

W praktyce, przy 40% obniżce składek ubezpieczeniowych, „legalizacja” pracownika, który widnieje jako niepełnoetatowy, ale pracuje w warunkach pełnego etatu, staje się niezwykle korzystna. Dzieje się tak dlatego, że każdy, kto niepełnoetatowego pracownika pięć dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie, płaci 305,56 euro netto miesięcznie pracownikowi i 132,12 euro składek. Łączny koszt to 437,68 euro miesięcznie. Jeśli umowa tego pracownika zostanie przekształcona w pełny etat, osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, z wynagrodzeniem zasadniczym 713 euro, pracownik zainkasuje 614,11 euro, a pracodawca zapłaci 154,69 euro, dzięki 40% zniżce. Zatem całkowity koszt wyniesie 768,80 euro zamiast 871,93 euro bez zniżki.

Należy również obliczyć korzyść z odliczenia kosztów wynagrodzeń od dochodu brutto firmy, rzędu 95,53 euro na miesiąc, zatem całkowite koszty wynoszą 673,27 euro przy ostatecznej korzyści 198,66 euro na miesiąc.

Zwolnienie z opłaty zawodowej dotyczy dużych firm, które zwiększają średnioroczną liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej trzy miesiące w roku.

opr. Zofia Dalke