Stanowiąca jedną czwartą całkowitej bazy noclegowej turystów w UE działalność wynajmu krótkoterminowego jest głównym tematem nowego zestawu przepisów ogłoszonych w tym tygodniu przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego .

Według IMCO przepisy mają na celu zwiększenie przejrzystości i ograniczenie nielegalnych wpisów. „Polityka powinna wspierać usługi wynajmu krótkoterminowego, przy jednoczesnym poszanowaniu społeczności lokalnych. Rozbieżne przepisy lokalne prowadzą do fragmentacji rynku wewnętrznego” – stwierdziła Komisja.

Wtorkowy wniosek został przyjęty większością głosów i zostanie sfinalizowany przez Parlament w październiku.
„Ekspansywny rozwój zakwaterowania na wynajem krótkoterminowy doprowadził do mniejszej dostępności mieszkań na rynku dla mieszkańców, spowodował wzrost czynszów i cen mieszkań, a także wpłynął na jakość życia w dzielnicach” – stwierdziła sprawozdawczyni Kim Van Sparrentak.

„Przyjęte dzisiaj przepisy zapewniają miastom dostęp do danych niezbędnych do egzekwowania lokalnych przepisów. Platformy przyjmują większą odpowiedzialność za wspieranie usuwania nielegalnych wpisów zgodnie z ustawą o usługach cyfrowych (DSA). Jestem pewna, że możemy zakończyć negocjacje z Radą jeszcze w tym roku” – dodała.

Zgodnie z nowymi zasadami:
– państwa UE muszą utworzyć jeden cyfrowy punkt wejścia, aby co miesiąc otrzymywać z platform dane o działalności gospodarzy (np. konkretny adres, odpowiadający mu numer rejestracyjny, adres URL wpisu),
– uruchomienie prostej, internetowej procedury rejestracji nieruchomości na wynajem krótkoterminowy w państwach członkowskich, które tego wymagają,
– publiczny dostęp do informacji zostanie poprawiony, co umożliwi władzom, platformom internetowym, gospodarzom i obywatelom lepsze zrozumienie nowych przepisów,
– platformy internetowe będą musiały zadbać o to, aby informacje podawane przez gospodarzy były wiarygodne i kompletne oraz aby ich numer rejestracyjny był wyraźnie widoczny w ogłoszeniu.

Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na dostosowanie swoich systemów rejestracji i stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

Airbnb z radością przyjmuje tę wiadomość

Jeden z wiodących na świecie dostawców wynajmu krótkoterminowego, Airbnb, z radością przyjął tę wiadomość. „Airbnb chce sprawić, by nowe przepisy UE okazały się sukcesem dla wszystkich, dlatego na początku tego miesiąca zorganizowaliśmy serię spotkań, podczas których spotkaliśmy się z lokalnymi i krajowymi decydentami, grupami biznesowymi i gospodarzami, aby omówić ogólnounijne zasady wynajmu krótkoterminowego oraz sposoby, w jakie mogą oni wesprzeć stworzenia zrównoważonej branży turystycznej w swoich społecznościach” – stwierdził.

Według platformy udostępniania domów, w UE mieszka więcej gospodarzy niż w jakimkolwiek innym regionie na świecie. Typowy gospodarz Airbnb z UE zarobił w 2022 roku nieco poniżej 4000 euro.

Aleksandra Kozubek