Niewystarczająca działalność rządu w celu łagodzenia skutków pandemii, która łączy się bezpośrednio z drastycznym spadkiem okresowych pracowników w turystyce i gastronomii, spowodowała wzrost bezrobocia w pierwszym trymestrze 2022 r. Dane Greckiego Urzędu Statystycznego odnotowują wzrost bezrobocia do 13,8% w porównaniu z ostatnim trymestrem 2021 r., kiedy wartość ta wynosiła 13,2%.

Ze względu na strukturalne bezrobocie, które powoduje brak ciągłości zatrudnienia i przepaść między oczekiwaniami osób bezrobotnych a wymogami pracodawców, jest niezwykle trudno zwalczyć kryzys na rynku pracy i zmniejszyć bezrobocie do pożądanej, jednocyfrowej liczby.

Należy jednak pamiętać, że w pierwszym trymestrze 2021 r. bezrobocie wynosiło 17,1%, zatem odnotowany spadek jest znaczący.

opr. Anna Lica