„Senat Polonii Europy” to 7.dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych, którego celem jest aktywizacja młodych działaczy polonijnych na rzecz tworzenia polskiego lobbingu w Europie. Projekt odbywa się w dn. 25 września – 2 października w Warszawie i Krakowie. Rekrutacja do projektu trwa do końca sierpnia. Do udziału zaproszone są osoby w wieku 19-35 lat.

W trakcie trwania projektu uczestnicy w wieku 19-35 lat wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach z bezpieczeństwa i ochrony informacji, tworzenia mediów i budowy lobbingu; odwiedzą instytucje i miejsca kluczowe z punktu widzenia polskiej historii i kultury, a także odbędą liczne spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną. Wśród prelegentów i panelistów są posłowie, senatorowie, ministrowie, samorządowcy, prezesi instytucji centralnych oraz liderzy z Polski działający na rzecz promocji Polski za granicą, a także polscy publicyści, politolodzy i działacze organizacji pozarządowych. Oś tematyczną Projektu „Senat Polonii Europy” stanowią polska racja stanu oraz obrona Rzeczypospolitej Polskiej przed dezinformacją i tworzeniem „fake newsów” za granicą.

Chcemy korzystać z doświadczeń innych krajów, które poprzez działalność swoich rodaków poza granicami, skutecznie kreują politykę zagraniczną czerpiąc z ich kontaktów i doświadczenia – wskazują organizatorzy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że grupa uczestników to niewiele ponad dwadzieścia osób. Dzięki temu możemy bardzo szybko poznać się i zintegrować. Od poprzedniej edycji minął prawie rok, a ja ciągle mam kontakt z innymi uczestnikami. Planujemy też wspólne inicjatywy promujące Polskę w naszych krajach – mówi Ksenia Alhaug z Norwegii, absolwentka I edycji SPE.

Grupę docelową stanowią działacze polonijni, liderzy społeczni, działacze samorządowi, dziennikarze, aktywiści, studenci, przedsiębiorcy, twórcy kultury, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych oraz placówek naukowych. Łącznie do 25 pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawicieli Polonii oraz osób działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy (w tym w Polsce).

Więcej informacji i możliwość aplikowania do projektu na stronie: https://www.senatpolonii.org/

pdfSenat Polonii Europy- opis rekrutacji