Fundacja Hagia Marina zaprasza przedstawicieli Polonii w Grecji do udziału w projekcie „Senat Polonii Europy. Edycja 2023”.

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarnym projektem edukacyjno – integracyjnym skierowanym do działaczy polonijnych oraz osób promujących Polskę na kontynencie europejskim, którego tematem przewodnim w tym roku będzie „Dyplomacja publiczna”.

Projekt obejmie 5-dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych, które odbędą się w Warszawie, w dniach 9 – 13 września 2023 r. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z dyplomacji publicznej, tworzenia mediów i budowy lobbingu. Odwiedzą także instytucje i miejsca kluczowe z punktu widzenia polskiej historii i kultury oraz odbędą liczne spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną.

Wśród prelegentów i panelistów znajdą się posłowie, senatorowie, ministrowie, samorządowcy, przedstawiciele urzędów centralnych oraz liderzy z Polski działający na rzecz promocji Polski za granicą, a także polscy publicyści, politolodzy i działacze pozarządowi.

Wydarzenie skierowane jest do osób aktywnie działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy (w tym w Polsce), liderów społecznych, działaczy samorządowych, dziennikarzy, studentów, przedsiębiorców, twórców kultury, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz pracowników placówek naukowych. Uczestnikami mogą być osoby w wieku 19 – 35 lat, które mają polskie obywatelstwo i znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1.

Organizator zapewnia noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów podróży do 700 zł i transport na terenie Polski.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 5 sierpnia 2023. Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej projektu: www.senatpolonii.org
Osobą do kontaktu w sprawie rekrutacji jest pani Ksenia Alhaug:
tel.: +47 9250 14 98, e-mail: senat.polonii@gmail.com