W dużej mierze w społeczeństwie występują teorie spiskowe odnośnie pożarów lasów, 7 na 10 obywateli uważa, że pożary są wynikiem podpaleń, a ponad połowa, że są związane z rozwojem turbin wiatrowych.

Badanie ”Zmiany klimatyczne: Koncepcje, zagrożenia i wyzwania dla nowej kultury środowiskowej” zostało przeprowadzone z inicjatywy Ministerstwa ds. Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności w kwietniu 2022 roku, brało w nim udział 2.000 osób i dotyczyło ono postrzegania przez obywateli zmian klimatu, ich efektów oraz przystosowania się do nich.

Zniszczenie środowiska naturalnego znajduje się na szczycie globalnych problemów (17% odpowiedzi), następnie wojny (13,5 % odpowiedzi) oraz zmiany klimatu (13%).

Jeśli chodzi o skutki zmian klimatu, 60% obywateli uważa, że pożary lasów są najważniejsze, następnie kryzys energetyczny (50%), powodzie (43,8%), fale upałów (43,8%), pogorszenie stanu zdrowia obywateli (44,7%) oraz bezrobocie (42,4%).

73,4% z zapytanych uważa, że pożary lasów są efektem celowego podpalenia (w rzeczywistości większość z nich wynika z nieuwagi), natomiast 55,1% uważa, że na spalonym terenie mają pojawić się turbiny wiatrowe.

Opr. Paolina Sokulska