rozmowa

Według badań przeprowadzonych przez amerykańskich ekspertów aktywność mózgu zwiększa się podczas rozmowy przez telefon komórkowy. Badacze doszli do wniosku, że korzystanie z telefonu komórkowego przez 50 minut, zwiększa wykorzystanie cukru przez mózg, co oznacza wzrost aktywności komórek mózgowych.

Jednakże, znaczenie kliniczne tej obserwacji pozostaje nieznane, a wzrost aktywności może być dobry lub zły dla zdrowia, pamięci lub innych funkcji poznawczych i stanów emocjonalnych związanych z centralnym układem nerwowym. Konieczne są dalsze badania by sprawdzić, czy sztuczne pobudzanie komórek mózgu jest bezpieczne.

Podczas badań u 47 zdrowych dorosłych pacjentów zbadano wpływ pola magnetycznego (RF-EMF) z anteny telefonii komórkowej. Mieli oni przykładany włączony i wyłączony telefon do głowy. Wyniki porównywano z grupą kontrolną, która używała tylko wyłączonych telefonów. Mózgi osób używających włączonych telefonów wykazywały „znacznie wyższą” aktywność w obszarach położonych w pobliżu anteny telefonu.

Następnie mózgi pacjentów poddano radiogramom do wykrywania zmian w wykorzystaniu glukozy, które wzrosły o 7% w obszarach mózgu znajdujących się w pobliżu anteny telefonu, czyli w pobliżu i powyżej ucha.

Naukowcy doszli do końcowego wniosku, że mózg jest wrażliwy na działanie promieniowania RF-EMF przy intensywnym korzystaniu z telefonów komórkowych.

Poniekąd badacze stawiają teraz kolejne pytania. Czy sztucznie zwiększona aktywność może mieć negatywny wpływ na mózg? Jak telefony komórkowe mogą działać na osoby, które nie są zdrowe lub też mają mniejsze mózgi od osób badanych? Co dzieje się w przypadku używania telefonu przez osobę z uszkodzonym mózgiem, a jak wpływają one na dzieci, których czaszki są cieńsze niż czaszki osób dorosłych, a u których podział komórkowy jest szybszy, zatem potencjalne zagrożenia większe?

Dotychczas żadne badania jednoznacznie nie udowodniły negatywnego wpływu emisji elektromagnetycznej z telefonów komórkowych na ludzki mózg.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of American Medical Association.