Opieka medyczna w Grecji jest łatwo dostępna. Można korzystać z usług medycznych zarówno w szpitalach państwowych, jak i prywatnych.

Opieka zdrowotna w ramach narodowego systemu zdrowia jest na niskim poziomie, opieka nad osobami w stanie ciężkim wymaga wynajęcia i opłacenia tzw. „osobistej pielęgniarki”

Szpitale w Grecji:
państwowe
prywatne

Koszt standardowej wizyty w szpitalu państwowym wynosi 60-90 €, w prywatnym: 90 – 110 €. Koszt jednej doby w szpitalu państwowym wynosi ok. 60 €, a w prywatnym: 150-300 € (bez specjalistycznych zabiegów).

W nagłych przypadkach lub po godzinach przyjęć pacjenci powinni zgłaszać się do dyżurujących państwowych szpitali  i przychodni IKA lub do E.S.Y. (Narodowy System Ochrony Zdrowia).

Dyżurujące państwowe szpitale

Dyżurujące apteki

Leczenie w szpitalach, które nie współpracują z IKA lub z innym funduszem ubezpieczeniowym, pacjent opłaca we własnym zakresie. Jeżeli w pobliżu miejsca pobytu nie ma oddziału IKA i chory skorzysta w nagłym wypadku z prywatnego leczenia, musi pokryć wszelkie koszty. Po przedstawieniu szczegółowych rachunków IKA może zwrócić część kosztów według stawek stosowanych w publicznej służbie zdrowia.

Informacje o dyżurach szpitali i aptek można uzyskać pod nr telefonu 14944

Ośrodki Opieki Zdrowotnej IKA przyjmują pacjentów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr telefonu 184.

Lekarstwa
Dyżurujące apteki

Zdecydowaną większość leków (w tym antybiotyki) można kupić bez recepty. Recepty można realizować w każdej aptece objętej systemem ubezpieczeniowym, w ciągu 48 godzin od wystawienia. Apteki współpracujące z IKA realizują recepty zgodnie z taryfą ulgową (do 25 proc. wartości leku). W przypadku naliczenia opłaty w pełnej wysokości leku należy odebrać pokwitowanie i zażądać zwrotu recepty. Z opakowań lekarstw należy odkleić nalepki i umieścić je na recepcie wystawionej przez lekarza – jest to warunek uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia.

Zakłady Opieki Zdrowotnej IKA przyjmują pacjentów po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty nr. 184.