fot. newsroom ekriti.gr

Ogłoszono otwarcie platformy za pomocą której można składać wniosek o przyjęcie do Szkoły Przewodników Ministerstwa Turystyki. W celu wzięcia udziału w procesie wyboru kandydatów należy złożyć wniosek w terminie od 14.06.2022 do 27.06.2022 na stronie internetowej www.mintour.edu.gr.

Ramy Szkół Przewodników zostały zmodernizowane po wielu latach, zmieniła się także jakość kształcenia, dodano nowoczesne metody nauczania korzystając z nowych kursów specjalnych form turystyki i wirtualnych wycieczek dla studentów. Wzrosła także liczba miejsc, dzięki czemu jest możliwość przyjęcia większej ilości studentów.

Uczestnictwo w pięciu szkołach podyplomowych i zawodowych Ministerstwa Turystyki w całej Grecji trwa dwa lata i jest bezpłatne. Do przyjęcia nie są wymagane egzaminy wstępne.

Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek elektronicznie, pod uwagę brane jest pierwszeństwo w oparciu o kwalifikacje kandydatów.

Po ukończeniu studiów absolwenci otzymują dyplom i zaświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych do wykonywania zawodu przewodnika, co daje im wyłączne prawo do oprowadzania wycieczek dla osób prywatnych, firm turystycznych – hoteli oraz ogólnie wyłączne prawo na podstawie ustawy 710/1977 o świadczeniu usług turystycznych w Grecji.

Opr. Paolina Sokulska