szkolenie1

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia międzynarodowego.Rekrutacja do projektu rozpocznie się w lutym 2013.

Celem projektu jest wyszkolenie osób o wysokich kompetencjach oraz wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do planowania przyszłych zadań instytucji kultury, w której pracują, poprzez przygotowanie jej kompleksowej strategii rozwoju. Opracowana podczas zajęć szkoleniowych strategia będzie materiałem końcowym, jaki każdy uczestnik szkolenia powinien wypracować na zakończenie rocznego projektu.

Szkolenie realizowane będzie w szczególności poprzez:
arrownauczanie myślenia strategicznego i efektywnego planowania przyszłych działań w instytucji kultury;
arrowstymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań w obszarze zarządzania kulturą jako alternatywa dla korzystania z gotowych wzorów;
arrowstworzenie przestrzeni wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz pomiędzy uczestnikami i ekspertami prowadzącymi zajęcia

W 2013 roku proponujemy udział w szkoleniu składającym się z jednego dwudniowego i pięciu trzydniowych zjazdów pod nazwą szkolenie dla konsultantów. Jest ono skierowane do osób zarządzających instytucją kultury, menedżerów, zainteresowanych w szczególności możliwościami długoterminowego planowania rozwoju działalności swojej instytucji kultury, którzy podczas szkolenia pogłębią swoją wiedzę na temat zarządzania instytucją kultury i wzmocnią swoje kompetencje menedżerskie i doradcze, w szczególności zapraszamy osoby planujące dla swojej instytucji realizację strategicznych projektów partnerstwa międzynarodowego.

www.kadrakultury.pl