logo wspolnota polska

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska jako patron honorowy zaprasza na szkolenia realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego w Rzeszowie w ramach zadania „Program wsparcia organizacji polonijnych w pozyskiwaniu środków europejskich i lokalnych”.

Celem szkolenia jest przygotowanie działaczy organizacji polonijnych do zarządzania projektami finansowanymi z różnych źródeł, to znaczy planowania projektów, ich realizacji i rozliczania.

W szkoleniach będą uczestniczyć przedstawiciele organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej co umożliwi planowanie i przygotowanie projektów wymiany międzynarodowej, będzie także możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy z organizacjami z Polski.

Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2012 r. na adres: renata.stefaniak@wp.pl.

pdf Informacja o szkoleniu
pdf Program szkolenia
pdf Formularz zgłoszeniowy