Z całego serca pragnę Wam podziękować za udział w organizowanym przez nas Biegu Niepodległości Run for Poland, który odbył się w niedzielę 5.11.2023 roku w Parku Antoni Tritsi. Wraz z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej mieliśmy przyjemność zorganizować takie wydarzenie po raz pierwszy w historii ateńskiej Polonii.

Kolejny już raz Ateny przybrały biało-czerwone barwy i muszę przyznać, że ten widok niezwykle mnie cieszył i…odrobinę wzruszył. Wybraliśmy na swój dom piękną i gościnną Grecję, ale nadal pielęgnujemy polskie wartości i szanujemy dorobek naszej Ojczyzny. Losy Polski i Grecji są bardzo podobne – obydwa odległe od siebie punkty na mapie Europy zniknęły z niej na wiele lat. W obydwu, mimo opresji i siły, nie udało się zniszczyć wiary w to, że na mapy uda się wrócić, że pojawią się na nich dumne nazwy: Grecja i Polska. I wróciły. Najeźdźcom nie udało się zniszczyć naszych kultur, wiary ani języka.

Nasi przodkowie walczyli o wolność i niepodległość, a my nie możemy o tym zapominać – nie tylko w kraju, ale także na emigracji.
Tym bardziej cieszy mnie, że mogliśmy świętować kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości RAZEM, biorąc udział w tym symbolicznym Biegu Niepodległości. W Polsce odbył się już po raz 33-ci, w Grecji po raz pierwszy i wierzę, że nie ostatni. W końcu, gdzie ten bieg miałby się przyjąć lepiej niż w ojczyźnie maratonów!

Pragnę podziękować w sposób szczególny Panu Ambasadorowi Arturowi Lompartowi, Panu Konsulowi Sławomirowi Pyl za udzielone wsparcie i obecność. Jest mi niezwykle miło, że zechcieli Państwo zaufać naszej inicjatywie oraz razem świętować rocznicę odzyskania niepodległości.

W szczególny sposób dziękuję za przybycie przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej – Pani dr Dr Anny Marii Adamus, Pani Magdalenie Poręba oraz Panu Marcinowi Łaszczyńskiemu, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali z Polski oraz przekazali wspaniałe nagrody dla dzieci biorących udział w biegu.

Jednocześnie dziękuję Gubernatorowi Regionu Attyki, Panu Georgou Patouli za objęcie wydarzenia honorowym patronatem oraz za przybycie Prezes Zarządu Metropolitan Parko A. Tritsis, Mavrikou Sofias i Sekretarz Generalny Andriana Zisimatou.

Serdeczne podziękowania kieruję dla naszych sponsorów. Bez nich i ich hojności nasze działania nie byłyby możliwe i nie udałoby się nam tyle osiągnąć. Chciałabym jednocześnie zaakcentować, że wspólnie ze mną wydarzenie to zostało przygotowane przez cały sztab ludzi dobrej woli. To dzięki ich sercu, energii i entuzjazmowi wydarzenie nabrało jeszcze większego znaczenia!

Niech ta sportowa rywalizacja będzie kolejną okazją do naszej integracji i budowania poczucia wspólnoty wśród naszej może niezbyt tu, w Grecji licznej, ale zaangażowanej Polonii. Niech łączy nas radość z bycia Polakami, poczucie tożsamości i wspólne działania, żeby o swoich korzeniach pamiętać i przekazywać je kolejnym wychowanym tu, w Grecji, pokoleniom. Bądźmy dumni z tego kim jesteśmy. Uczestnikom gratuluję wytrwałości podczas biegu, a kibicom – świetnej zabawy!

Marzena Mavridis