W 2024 r. w Grecji odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja ‚Our Ocean Conference’, którą Grecja współorganizuje ze Stanami Zjednoczonymi z okazji Światowego Dnia Morza.

Wspomniana konferencja została zorganizowana po raz pierwszy w 2014 r. z inicjatywy byłego amerykańskiego sekretarza stanu USA, a obecnie pełnomocnika prezydenta ds. klimatu Johna Kerrego.

Organizacja konferencji była głównym tematem rozmów podczas spotkania ministra spraw zagranicznych Nikosa Dhendhiasa (Νίκος Δένδιας) z Johnem Kerrym, które odbyło się 17 maja w Waszyngtonie. Ochrona środowiska i zachowanie środowiska naturalnego mórz są przedmiotem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i jest to niezwykle istotna kwestia dla Grecji.

Podczas konferencji mają zostać omówione sposoby zapobiegania zmianom klimatu, przełowieniu i zanieczyszczeniu mórz. W dyskusji będą brać udział nie tylko państwa zainteresowane tematem, ale także NGOsy, które działają na rzecz ochrony mórz.

opr. Anna Lica