Jedne z najbardziej prestiżowych nagród dla studentów i doktorantów zostały już przyznane. Stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, aktywność na rzecz Uniwersytetu a także działania społeczne.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM. Jest realizowany od 1999 roku, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpraca ta stanowi doskonały przykład wsparcia dla rozwoju młodych naukowców.

Warto zaznaczyć, że1999 roku Fundacja otrzymała pierwszą darowiznę od Państwa Jana i Grażyny Kulczyków, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. Rok później Darczyńcy przekazali kolejne środki, które zasiliły fundusz. Dar Państwa Kulczyków dla Fundacji UAM do dziś powoduje, że Fundacja wspiera finansowo zdolnych studentów i doktorantów. W latach 1999-2021 wypłacono w sumie 204 stypendia, o łącznej wartości ponad 2 milionów złotych.

W tym roku jedną ze stypendystek jest magister Emilia Wieczorek, która jako słuchaczka Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną: Kompetencje menedżerskie dyrektorów placówek oświatowych. Socjopedagogiczne studium zarządzania polską szkołą pod kierunkiem Profesora UAM doktora habilitowanego Sławomira Banaszaka. Rozprawę tę przygotowuje będąc doktorantką w Zakładzie Metodologii Nauk o Edukacji.

Laureatka ogromną miłością darzy Grecję, z którą związana jest już od wielu lat.
W tym roku akademickim realizuje także praktyki w ramach programu stypendialnego Erasmus+. Tym samym wspiera działania naszego portalu oraz promuje go na arenie międzynarodowej.