klinika_logo

Wielu naszych rodaków chciałoby wrócić do kraju po kilku latach pracy za granicą. Nie mają oni jednak pomysłu na swoją ścieżkę kariery na polskim rynku pracy.

Dążąc do wyeliminowania tej luki edukacyjnej i zaspokojenia zawodowych ambicji Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji podjęła inicjatywę zorganizowania studiów niestacjonarnych dla Polonii.  

Warunki i tryb rekrutacji
Studia Niestacjonarne
Nabór na studia jednolite magisterskie na kierunku PRAWO i licencjackie na kierunkach ADMINISTRACJA oraz STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w trybie niestacjonarnym do EWSPA trwa przez cały rok. Można przesyłać aplikacje wraz z dokumentami. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Postępowanie kwalifikacyjne
Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
* formularz aplikacyjny (podanie oraz ankieta osobowa)
* świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis
* kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
* 4 fotografie (standardowe 35×45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
* potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej w dniu złożenia dokumentów, w tym podania o przyjęcie na studia, oraz wpłaty I raty lub całej opłaty za I semestr studiów maksymalnie w ciągu 3-ch dni od daty złożenia ww. dokumentów.
* podanie wraz z ankietą osobową kandydata na studia:
arrow Jednolite magisterskie na kierunku PRAWO
arrow Pierwszego stopnia na kierunku ADMINISTRACJA (licencjat)
arrow Pierwszego stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (licencjat)

Dokumenty wraz z wypełnionymi formularzami rekrutacyjnymi można składać w Rekrutacyjnych Punktach Informacyjnych lub wysłać listem poleconym na adres uczelni:

con_info Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych EWSPA (pok. 8B):
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
Kontakt:
Tel.: (0-22) 619 02 83, 619 28 90, 619 90 11, 619 24 90 wew. 32, 35, 36 i 43
Faks: (0-22) 619 52 40, 619 24 90 wew. 35
e-mail: studia_polonijne@ewspa.edu.pl I www.ewspa.edu.pl
GG: 1229057
SKYPE: ewspia

Niepubliczne policealne studium
Szkoła pozwala na zdobycie w krótkim czasie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania wybranego zawodu.
Jednoroczne Niepubliczne Policealne Studium kształci na podstawie autorskich programów nauczania opracowanych przez pracowników Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia szkoły respektowany na terenie całej Unii Europejskiej, określający w języku polskim i angielskim konkretne umiejętności, jakie słuchacz nabył w toku nauczania.

Studium kształci na na kierunku:
– Sekretarka notarialna
– Sekretarz sądowy
– Sekretarka medyczna
– Sekretarz konsularny
– Specjalista do spraw rachunkowości
– Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)
– Księgowy (samodzielny)
– Specjalista do spraw wynagrodzeń
– Specjalista organizacji o zarządzania w ochronie zdrowia
– Pracownik administracji publicznej
– Specjalista do spraw integracji europejskiej
– Plastyk – projektant krajobrazu (Architektura Krajobrazu)
– Dekorator wnęrz (Architektura wnętrz)

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry i prowadzona jest w języku polskim przez kadrę naukową uczelni.

Zajęcia odbywają się:
Nasi Słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.
arrowraz w miesiącu piątek sobota i niedziela w miejscu czasowego pobytu słuchacza ( Ateny, Birmingham, Berlin, Bruksela, Cork, Dublin, Glasgow, Haga, Londyn, Madryt, Manchester, Oslo, Rzym, Wiedeń) (dotyczy wyłącznie osób przebywających poza krajem – szczegóły w Dziale Rekrutacji) lub
arroww sobotę i niedzielę średnio, co dwa tygodnie w siedzibie szkoły w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29
Dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji jest ustalany z prowadzącymi na bieżąco.
Egzaminy odbywają się w terminach zjazdów i w terminach sesji egzaminacyjnych.

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia szkoły na druku własnym szkoły określający w j. polskim i angielskim konkretne umiejętności, jakie słuchacz nabył w toku nauczania.