klinika_logo

Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków-wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w ciągu kilku lat mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych, gwarantami sprawiedliwego państwa prawa, będą funkcjonować w kancelariach lub placówkach dyplomatycznych w Polsce, Paryżu, i Brukseli oraz wygrywać sprawy w Luksemburgu i Strasburgu…

 

londyn1 rzym berlin

Z metodologicznego punktu widzenia cel ten chcemy osiągnąć proponując trójstopniowy system zdobywania kompetencji. System ten tworzą: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami. Oczywistym jest, że zwracamy również uwagę na naukę języków obcych, wprowadzając m. in. anglojęzyczne wykłady z zakresu prawa międzynarodowego. W październiku 2003 r. EWSPA wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych sukcesów uczelni potwierdzający wysoki standard nauczania oraz kwalifikacji wykładowców. Uczelnia funkcjonuje od 1998 r. Do tej pory zgromadziła już 1400 studentów.

Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszym wspólnym przedsięwzięciu.

dr Dariusz Czajka
Prorektor EWSPA

Historia Uczelni

Krótka historia warszawskiej uczelni prawniczej założonej przez samych prawników ma jeszcze inne, ciekawe fakty o znaczeniu już bardziej pragmatycznym. Oto twórcy uczelni postanowili połączyć wysoki poziom studiów wypracowany dorobkiem dydaktyki uniwersyteckiej z elementami nauczania praktycznego w zawodach prawniczych. Obok profesorów, docentów i doktorów habilitowanych, obok wykładowców i asystentów prowadzących ćwiczenia na zajęciach pojawiali się sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, a studenci tajniki zawodów prawniczych poznawali nie tylko w murach uczelni, lecz także w salach sądowych i kancelariach prawniczych, uczestniczyli w przesłuchaniach prokuratorskich. Studenci ze starszych roczników udzielali pod kuratelą swoich nauczycieli porad prawnych organizowanych bezpłatnie przez Oddział Warszawski ZPP dla mniej zamożnych obywateli.

Znacznym nachyleniem programu studiów ku potrzebom społecznym stawianym dziś prawnikom stało się jego wzbogacenie wiedzą z dziedziny nauk społecznych, zagadnień gospodarczych – krajowych i międzynarodowych oraz międzynarodowych stosunków politycznych.

Wielkim atutem szkoły stało się wsparcie kadrowe środowiska naukowego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie. Zapewniło to uczelni od początku jej istnienia doborową stawkę nauczycieli akademickich zasiloną przez profesorów Uniwersytetów Warszawskiego, Łódzkiego i Lubelskiego. Ten walor szkoły podkreślił rektor EWSPA, prof. zw. dr hab. Jerzy Wiatr Rektor stwierdzając, iż program i poziom studiów każdej uczelni weryfikuje życie wyraził nadzieję na pomyślny wynik uzyskany przez EWSPA oraz jej absolwentów w tym najważniejszym egzaminie  oraz przez  krytyczną analizę i ewentualną weryfikacje samego programu studiów pod kątem jeszcze lepszego jego dostosowania do wymagań stawianym dziś prawnikom.

Ideę, cele przyświecające twórcom uczelni oraz historię uczelni przypomniał jej Założyciel, prezes Oddziału w Warszawie ZPP, dr Dariusz Czajka. Zauważył, że wyjście z samą koncepcją uczelni prawniczej poza systemem uniwersyteckim mogło się wówczas wydawać aktem nazbyt odważnym. Wniosek napotkał też dość silną opozycję w kręgach administracji resortowej MEN. Przebił się jednak przez ten mur siłą idei stworzenia szkoły prawniczej uwzględniającej w swym programie nowych wyzwań państwa prawa i Polski integrującej się z Europą oraz determinacji jej twórców.

klinika2Siedziba Uczelni
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji mieści się w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ na tyłach Dworca Wileńskiego za przejazdem kolejowym od strony ulicy Szwedzkiej lub od ulicy Białostockiej,
con_info Nasz adres:
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawaklinika1tel. +48 22 619 02 83, 619 90 11, 619 28 90, faks +48 22 619 52 40
e-mail: dziekanat@ewspa.edu.pl , rekrutacja@ewspa.edu.pl
http://www.ewspa.edu.pl/

Kontakt  w Atenach:
con_info Klinika Prawa
ul. Alkiviadou 25 (salka z tyłu Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela przy M. Voda 28)
icon-calendar Tylko podczas dyżurów: Wtorek i sobota w godzinach 18:00 – 20:00
Tel. 6947753965 lub maripoli89@gmail.com
lub    
tel. 6959874452 lub kamilla121@poczta.onet.pl

Zajęcia realizowane są w systemie studiów niestacjonarnych. Przewidziane są również sesje konsultacyjne dla grup, które odbywają się raz w miesiącu w piątek, sobotę i niedzielę w godzinach od 09.00 do 16.00. Egzaminy odbywają się w terminach zjazdów i w terminach sesji egzaminacyjnych.

icon-calendar Szczegółowe informacje można  w ciągu roku akademickiego podając informację o pośredniczeniu Kliniki Prawa w Grecji i  Atenach od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00
W soboty i niedziele nieczynne.
con_info Kontakt:
Tel.: (0-22) 619 02 83, 619 28 90, 619 90 11, 619 24 90 wew. 32, 35, 39 i 43
Faks: (0-22) 619 52 40, 619 24 90 wew. 35
e-mail: studia_polonijne@ewspa.edu.pl
lub
Dziekanat Studiów Distance-Learning (pokój 10B):
Barbara Żelazowska – kierownik dziekanatu
kom. +48605993906, tel./faks (0-22) 619 28 90 wew. 36, e-mail: Distance-els@ewspa.edu.pl