6 maja odbyła się konferencja prasowa w Atenach, podczas której ambasadorzy Polski i Ukrainy, A. Lompart i S. Shutenko, opowiadali o sytuacji w Ukrainie, podkreślając kluczową rolę, którą Unia Europejska musi odegrać, aby zapewnić pokój w Europie. Konferencje prasowe są częścią polskiej kampanii „Stop Russia Now”, której celem jest informowanie obywateli Unii Europejskiej o ogromie okrucieństwa, którego dopuszcza się Rosja w Ukrainie. Ateny są ostatnią europejską stolicą, gdzie przeprowadzana została akcja. Wcześniej kampania w której na specjalnych biliardach prezentowane były zdjęcia miejsc rosyjskich zbrodni na Ukrainie oraz wymowne plakaty dotarła do kilku europejskich stolic min. Berlina, Brukseli, Rzymu, Budapesztu.

Ambasadorzy podkreślali jak wielkim zagrożeniem dla europejskich rządów i wartości są zbrodnie wojenne Rosji na ludności cywilnej Ukrainy oraz jak ważna jest kwestia niezależności energetycznej Europy. Należy zaznaczyć, że Ateny są ostatnią europejską stolicą, gdzie odbywa się ta akcja.

Rozpoczynając swoją przemowę, ambasador Polski podziękował Grekom za nieustającą pomoc i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tych trudnych chwilach. Opowiadał szczegółowo o sytuacji w kraju odnosząc się do zbrodni wojennych, które obejmują na podżeganiu i zrównywaniu miast z ziemią, tak jak stało się z Mariupolem (stolicą greckiej diaspory w Ukrainie).

Zgodnie ze słowami ambasadora, międzynarodowa integralność i wolność znajdują się w niebezpieczeństwie, dlatego wspólnota europejska musi być silna i musi mówić jednym głosem. Nałożenie większej ilości sankcji państwa europejskie pomoże osłabić machinę wojenną Rosji i wywiązać się Europie ze swoich zobowiązań politycznych.

W swojej mowie nawiązał również do historii Grecji mówiąc, że greckie powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu w 1821 r. natchnęło pragnienie innych narodów do walki o wolność i tak samo dziś Ukraina walczy o swoją wolność i wolność Europy, ponieważ Rosja zagraża nie tylko jej, ale wszystkim narodom europejskim.

Na koniec podkreślił, w odniesieniu do sektora energetycznego, że wraz z surowymi sankcjami Unia Europejska musi znaleźć alternatywne rozwiązanie dla zaopatrzenia Europy w gaz ziemny i ropę, aby przeciwstawić się wszelkim formom szantażu ze strony Grecji.

Ambasador Ukrainy mówił o cierpieniach wojennych, które dotykają Ukraińców nie tylko w Ukrainie, ale też poza jej granicami. W szczególności podkreślał jak wiele osób było torturowanych i zostało zamordowanych przez władze rosyjskie, pozostawiając głębokie rany i w historii Ukrainy, i w jej różnych częściach, takich jak Mariupol, które jest teraz „zrujnowanym miastem, które niedawno jeszcze było diamentem społeczności greckiej w Ukrainie”.

Dodał, że Ukraina prosi o pomoc nie tylko państwa, ale też zwykłych ludzi, ponieważ kluczowe znaczenie ma świadczenie wsparcia ekonomicznego, ale też każdego innego wobec wojny, która trwa od trzech miesięcy.

Na koniec swojej przemowy wyraził głęboką wdzięczność dla inicjatywy ambasady Polski i dla organizatorów konferencji prasowej stwierdzając, że jest to wierne odzwierciedlenie działań, które powinny być kontynuowane w przyszłości w celu zakończenia wojny.

tekst, zdjęcia: Marzena Mavridis