Zobowiązując się do zerowej tolerancji, premier Kyriakos Mitsotakis ogłosił w środę pięcioletni plan działania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, mówiąc, że kwestia ta jest narodowym priorytetem.

Plan, zaprezentowany w Parlamencie w zeszłym tygodniu z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym , ma na celu naprawienie niedociągnięć legislacyjnych i instytucjonalnych.

Mitsotakis powiedział, że role sądownictwa, organów ścigania i pracowników socjalnych zostaną jasno określone i podkreślił potrzebę „wielkiej kampanii informacyjnej”. Zauważył również, że edukacja seksualna jest już wdrożona w dwóch klasach szkoły podstawowej i w jednej klasie liceum.

Jedno na pięcioro dzieci pada ofiarą jakiejś formy wykorzystywania seksualnego w Grecji.

Wskaźniki są wyższe wśród dzieci niepełnosprawnych, migrantów i uchodźców oraz osób wykluczonych społecznie. Dziewięciu na dziesięciu sprawców pochodzi z kręgu rodzinnego dziecka.