flaga pl

Stereotyp istnieje od zawsze i wszędzie. Tak samo jest, jeżeli chodzi o stereotyp Polaka za granicą. Jest nieodłącznym elementem życia społecznego, często krzywdzącą opinią opartą na fałszywych faktach.

To pewien sposób odbierania rzeczywistości i tego, co znajduje się dookoła. Nawet jeśli chodzi o stereotyp narodu, czy mieszkańców państwa znajdującego się w Europie. To niezwykle ciekawe dlatego, że zazwyczaj uwarunkowane jest to historią, mniej lub bardziej odległą, stosunkami międzynarodowymi, czy zwyczajami.

Niezwykle ciekawy jest stereotyp Polaka za granicą. Obraz ten przede wszystkim wyłania się z mało korzystnej historii, sytuacji politycznej, a także tradycji i kultury. Kojarzy się najczęściej z gościnnością, pijaństwem, krajem biednym oraz mało sprzyjającą aurą pogodową.

A teraz idziemy na jednego !
Kwestia pijaństwa bardziej kojarzy się z Rosją. Stereotyp Polaka za granicą w opinii publicznej nie odbiega od obrazu Rosji. Niewątpliwie spowodowane jest to powszechnie znaną gościnnością i przyjaznym nastawieniem Polaków do obcokrajowców. Wódka jest nieodłącznym elementem spotkań okolicznościowych oraz różnych imprez. Wszystko to prowadzi do tego, że zawsze znajdzie się okazja, żeby wypić i poprawić krążenie krwi w organizmie.

Stereotyp Polaka za granicą, jako człowieka biednego?
Tu pierwszorzędną rolę odgrywa historia, która dla Polaków była zazwyczaj niekorzystna. Chociażby okupacja niemiecka, czy ingerencje radzieckie. Fakty te stawiają Polskę w pozycji pokrzywdzonej. Do tego wszystkiego obecna sytuacja polityczna wskazuje na to, że wciąż Polska jest w rankingu państw postrzeganych, jako kraj biedny i ubogi. Kraj w którym od lat jest ogromne bezrobocie z którym, co najgorsze rząd nie może sobie poradzić. Wpływa to oczywiście na mało pozytywne odebranie Polski wśród innych państw Europy. Powszechnie bezrobocie to m.in. odbiór Polaka, jako człowieka np. leniwego, mało wykształconego albo po prostu chamskiego i niewychowanego.

Ciągle zimno i zimno…
Każdy oczekuje cieplejszego powiewu wiatru albo odrobinę słońca. Ciągła jesienna szaruga i zimowe mrozy. A kiedy już przychodzi pora na wiosnę, temperatura wciąż niska, latem deszcze, ewentualny kilkudniowy ukrop na który wszyscy narzekają. Ta mało stabilna pogoda ma także wpływ na to, jaki jest stereotyp Polaka za granicą. Pogodowe kaprysy stawiają Polskę w słabej pozycji, jeżeli chodzi o atrakcyjność dla turystów. Gdzie np. przeciętny Włoch Polskę kojarzy przede wszystkim z krajem w którym jest zimno i mało przyjemnie.

Czynniki wpływające na stereotyp Polaka za granicą są różne, czasami mniej lub bardziej pozytywne. Na pewno nie stawia to Polski w złym świetle, aczkolwiek stereotyp ma to do siebie, że zazwyczaj krzywdzi i nieco okłamuje prawdziwy obraz rzeczywistości.

logo twoja europa