Stadion Olimpijski w Atenach zostanie odnowiony i przekształcony w park metropolitalny, powiedział we wtorek grecki premier, Kyriakos Mitsotakis podczas prezentacji planu generalnego projektu.

Grecja przeznaczyła budżet w wysokości ponad 43,5 miliona euro na ambitny remont olimpijskiego centrum lekkoatletycznego w Atenach „Spyros Louis” (znany jako OAKA). Według Mitsotakisa obiekt wywołał „mieszane uczucia dumy”. Dumy, z powodu Igrzysk Olimpijskich w 2004 roku i „rozczarowania” ponieważ popadł w zaniedbanie.

Premier Grecji powiedział, że po raz pierwszy od 2004 r. obiekty olimpijskie zostaną zmodernizowane z naciskiem na uczynienie ich bardziej zrównoważonymi, inteligentnymi i przyjaznymi dla użytkownika. Kompleks olimpijski został odnowiony przed Igrzyskami w Atenach w 2004 roku przez hiszpańskiego architekta- Santiago Calatravę.

UE będzie w większości finansować projekt za pośrednictwem swojego instrumentu naprawy i odporności (RRF). Stadion Olimpijski jest jednym z 10 kluczowych projektów infrastrukturalnych wymienionych w krajowym planie naprawy Grecji 2.0 zatwierdzonym przez Komisję, powiedział Mitsotakis.

Premier dodał, że poprzez kluczowe inwestycje w prace modernizacyjne wniosą, swój wkład również podmioty prywatne.

Przyciągając ponad 17 000 odwiedzających dziennie, Stadion Olimpijski przekształcił się po 2004 roku w główne centrum sportowe dzięki swoim 1000 akrom stadionów, torów, krytych sal gimnastycznych i obszarów treningowych, basenów i kortów.

Zaprezentowany w tym tygodniu plan generalny przewiduje remont istniejących obiektów, w tym torów i stadionów, instalację ekologicznych i energooszczędnych materiałów oraz stworzenie większej ilości terenów zielonych poprzez zagospodarowanie terenu.

Jednocześnie rząd ma nadzieję, że za pięć lat zmodernizowane obiekty sportowe na Stadionie Olimpijskim zwiększą przychody o 25 procent oraz stworzą 1400 stałych miejsc pracy i tym samym przyciągną ponad 40 000 odwiedzających dziennie.