Dnia 15 czerwca 2021 odbyło się uroczyste spotkanie z członkami delegacji Sejmu i Senatu RP oraz samorządu Podlasia, przebywających z wizytą oficjalną w Atenach. Podczas tego wydarzenia byli obecni przedstawiciele Polonii, mediów polonijnych, przedsiębiorców z Polsko – Greckiej Izby Handlowej i wielu innych znamienitych gości. Organizatorem był Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Greckiej, Pan Artur Lompart.

Wydarzenie o charakterze kulturalno- rozwojowym stało się doskonałą płaszczyzną do wielopłaszczyznowych rozmów na tematy wiążące Grecję oraz Polskę. Nie zabrakło dywagacji na temat aktualnej sytuacji obu krajów, w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19.

Szczególną uwagę zwrócono także na obszary łączące oba kraje. Wskazując tym samym na konieczność dalszego zacieśniania relacji polsko-greckich, w celu optymalnych i pozytywnych efektów dla obu narodów. Mają na uwadze wspólną historię, przywołano postać Iwana Szajnowicza, który bez wątpienia odegrał istotną rolę na arenie międzynarodowej i umierając niósł na ustach słowa: „Niech żyje Polska, niech żyje Grecja”.

Spotkanie okazało się być także płaszczyzną do rozmów na tematy oświatowe, gospodarcze, ekonomiczne, naukowe i wiele innych. Wzajemna wymiana spostrzeżeń i poglądów zaowocowała ideami i pomysłami, które mają szanse stać się realnym elementem naszej codzienności.

Warto dodać, że odbyła się także prezentacja filmu o Powstaniu Warszawskim w technologii VR „Karta z Powstania Warszawskiego”. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i ciekawością ze strony zgromadzonych gości.

zdjecia, tekst: Marzena Mavridis