Papież Franciszek w sobotę rozpoczął wizytę w Atenach. Chociaż jego pobyt w stolicy Grecji nie będzie długi to jednak kalendarz spotkań jest bardzo obszerny.

Przedstawiciel Kościoła Katolickiego spotkał się w dniu wczorajszym z prawosławnym arcybiskupem – Hieronimem II. Podczas spotkania zwrócił się z prośbą o przebaczenie, za wszelkie grzechy i niegodziwości, których dopuścili się katolicy na przestrzeni czasu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pierwszy raz z taką prośbą, w roku 2001, zwrócił się święty Jan Paweł II.

I chociaż od historycznej wizyty Papieża Polska w Grecji minęło już dwadzieścia lat, to dziś Papież Franciszek z tym samym zamiarem kieruje do Kościoła w Grecji te słowa:

„Ze wstydem – przyznaję to w odniesieniu do Kościoła katolickiego – działania i decyzje, które mają niewiele lub nic wspólnego z Jezusem i Ewangelią, naznaczone raczej żądzą zysku i władzy, doprowadziły do osłabienia komunii”.

Podczas spotkania z Hieronimem II, chcąc nawiązać do wielorakich podziałów, które miały miejsce pomiędzy katolicyzmem i prawosławiem na przestrzeni wieków, podkreślił: „Skaziły nas trucizny świata, kąkol podejrzliwości zwiększył nasze oddalenie i przestaliśmy pielęgnować komunię”.

W swojej wypowiedzi Papież Franciszek zapewnił jednak, że jest w Grecji jako pielgrzym i przybył tu „z wielkim szacunkiem i pokorą, aby odnowić apostolską komunię i umocnić braterską miłość”.

Istotnym aspektem przemówień Papieża Franciszka było odwołanie do wszystkich ludzi wierzących i ich powinności. Papież zapytał bowiem : „Jak możemy dawać światu świadectwo o zgodności Ewangelii, jeśli my, chrześcijanie, nadal jesteśmy podzieleni? Jak możemy głosić miłość Chrystusa, który gromadzi narody, jeśli nie jesteśmy zjednoczeni między sobą?”.

W tych słowach Papież apelował zatem o rozwijanie współpracy w działalności charytatywnej i szczególną refleksję w kwestiach etycznych i społecznych.