msw ateny

Dnia 6 września 2012 roku w Atenach odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tematem spotkania były problemy napotykane przez legalnych i nielegalnych imigrantów, procedura wydawania i przedłużania ważności dokumentu pobytowego, dostęp do rynku pracy, usprawnienie procedur prawnych odnośnie nowych przepisów o nabywaniu obywatelstwa greckiego.

Przedstawicielami MSW byli:
arrowMinister – Pan Evripidis Stilianidis
arrowZastępca – Ministra Pan Chalarambos Athanasiou
arrowSekretarz – Aggielos Syrigos
arrowKoordynatorzy Ministra do spraw emigrantów: Pan Ioannis Kotulas i Pan Jean Daniel Cilombani.
arrowSpołeczność Emigrantów w Grecji reprezentowali przewodniczący legalnych Związków Emigracyjnych z całego świata. Polonię grecką reprezentował Pan Andrzej Szostek Prezes Polskiego Biznes Klubu „ AGORA ” w Atenach i członek Związku Polaków w Grecji „MIESZKO”.

Na wstępie głos zabrał Pan Minister Evripidis Stilianidis. Przywitał wszystkich zebranych i przeprosił, że nie będzie mógł uczestniczyć w całym spotkaniu.

Następnie dyskusję poprowadził Pan Zastępca – Ministra Pan Chalarambos Athanasiou . W dyskusji udział wzięli przedstawiciele organizacji i związków emigracyjnych w Grecji, reprezentowanych przez Przewodniczących i przedstawicieli emigrantów.

Największymi problemami w dyskusji było to, że legalni emigranci mają wielki problem z uzyskaniem przedłużenia karty legalnego pobytu w Grecji. Wszystkie te problemy to wynik kryzysu. Większość tych osób nie ma wymaganego dochodu rocznego. Nie posiada odpowiedniej ilości dni ubezpieczenia IKA. Nie mają pieniędzy na zapłacenie znaczków skarbowych.

Drugim największym problemem są dzieci legalnych emigrantów, które ukończyły 18 rok życia nie pracują i nie uczą się. Według teraźniejszego prawa greckiego takiej osobie nie przysługuje przedłużenie pobytu.

W czasie dyskusji Pan Andrzej Szostek przedstawiciel Polonii Greckiej przedstawił 3 propozycje:
arrow Zwiększenie pomocy edukacyjnej dla emigrantów, którzy chcą uczyć się języka greckiego.
arrow Poprawy warunków panujących w centrum dla emigrantów mieszczącym się przy ulicy Petrou Rally 24.
arrow Zatrudnienie w policji przedstawicieli poszczególnych nacji , którzy pełnili by rolę koordynatorów i pomocników różnych trudnych spraw dotyczących emigrantów tej samej narodowości.

Na zakończenie Zastępca – Ministra Pan Chalarambos Athanasiou podziękował wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie i podkreślił, że „Naród grecki nie jest przesycony odczuciami ksenofobii i rasizmu. Uważa legalnych emigrantów, jako część greckiego społeczeństwa i procesu odnowy kraju”.

Linki z relacji  spotkania w MSZ Ateny:
arrow www.zougla.gr
arrow www.newsbomb.gr

Andrzej Szostek

msw ateny4 msw ateny1
msw ateny2 msw ateny3