Gubernator Attyki G. Patoulis spotkał się w siedzibie Regionu z Ambasadorem RP w Grecji Arturem Lompartem oraz posłami na Sejm RP.

W skład polskiej delegacji weszli: Stanisław Derehajło, wiceprzewodniczący Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Agia Marina promującej kulturę grecką, Magdalena Tymińska, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ekonomii, Tomasz Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady oraz Urszula Hopko – Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady.

W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Wykonawczy Regionu I. Selimis oraz kierownictwo Niezależnego Departamentu Spraw Międzynarodowych Regionu Attyka.

W centrum dyskusji znalazły się sposoby współpracy Regionu Attyka z Regionami Polski w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w wielu obszarach rozwojowych.

G. Patoulis, nawiązując do dobrych relacji między dwoma krajami, zwrócił uwagę na znaczenie podejmowania wspólnych działań, z samorządem jako narzędziem, wskazując, że dla administracji Regionu wzmocnienie marki i ekstrawersji Attyki jest w centrum jej polityki. Spotkanie z Gubernatorem Attyki – Georgiosem Patoulisem było bez wątpienia niezmiernie istotnym wydarzeniem. Pełni on bowiem także funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas rozmowy z Gubernatorem podjęto wiele kluczowych tematów ze szczególnym kwestii ochrony środowiska. Mówiąc tym samym o wyzwaniach stojących przed władzami regionów oraz możliwościach współpracy przy polsko – greckich projektach przyjaznych dla środowiska.

Ze swojej strony członkowie polskiej delegacji omówili perspektywę współpracy Regionu Attyka z Regionem Podlaskim, jednym z największych, najbardziej zielonych i najlepiej rozwiniętych regionów w Polsce. Tym samym wskazując, ze region ten jest autorytetem w działaniach podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców i przyczynia się do „zielonego” wzrostu.

W tym kontekście zaprosili Gubernatora do odwiedzenia Dystryktu Podlasie, aby z bliska przyjrzeć się wszystkim realizowanym działaniom, które przyniosły wiele korzyści rozwojowych na poziomie lokalnym.

Ze swojej strony G. Patoulis ciepło przyjął zaproszenie i wyraził chęć nawiązania współpracy, z naciskiem na środowisko i turystykę.