W niedzielę 27 listopada 2022r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Dzielnicy Egaleo „Elliniko Moliwi” (ul.Iera Odos 154) odbyło się wydarzenie kulturalne pt. „Tworząc wspólnotę, tworząc kulturę…”, które jest wspólną inicjatywą społeczności Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 Egaleo. Warto wspomnieć, że podczas wydarzenia polscy i greccy uczniowie w różnych formach artystycznych przybliżyli kulturę i historie swoich krajów.

Licznie przybyli goście mieli okazję wysłuchać recytacji poezji i piosenek w języku polskim i greckim w wykonaniu uczniów obu szkół, a także zobaczyć fragmenty przedstawienia teatralnego w wykonaniu dorosłych osób ze szkolnych społeczności.

W części artystycznej uczniowie Polskiej Szkoły przedstawili również sylwetkę Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego kompozytora i gorącego patriotę polski, który swa przyrodzoną dumę bycia Polakiem okazywał słowem i czynem.
„Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mojego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego życia.” Takie było credo Paderewskiego-patrioty.

W wieczorze wziął udział Ambasador Artur Lompart wraz z zespołem Ambasady RP w Atenach, burmistrz Egaleo Giannis Gkikas, dyrektor Polskiej Szkoły w Atenach Anna Sardis, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Egaleo Alexandros Karvounis oraz przedstawiciele greckiej Polonii i rodzice uczniów obu szkół.

Spotkanie było doskonałą okazją do budowania jak najlepszych relacji z greckim środowiskiem lokalnym, a także do promocji polskiej kultury w tym środowisku.

Galeria

tekst: Marzena Mavridis
zdjęcia: Markos Mavridis