Spis wszystkich pracowników w sektorze prywatnym rozpoczyna się 1 listopada, natomiast od 1 października kontrole przeprowadzane przez Inspekcję Pracy będą prowadzić do nakładania kar za wszelkie naruszenia dotyczące stosowania cyfrowej karty pracy w bankach i dużych supermarketach, gdzie wskaźnik stosowania tego środka wynosi już 95%.

Drugi etap wprowadzania cyfrowej karty pracy rozpoczyna się z miesięcznym opóźnieniem (zamiast 1 października), wraz z rejestracją wszystkich pracowników najemnych w sektorze prywatnym, tak aby do końca 2023 roku cyfrowa karta była stosowana przez wszystkie przedsiębiorstwa w całym sektorze prywatnym w Grecji.

opr. Zofia Dalke