Ponownie została otwarta specjalna platforma do składania wniosków o jednorazową zapomogę świąteczną / Κοινωνικό μέρισμα 2017. Zgodnie z decyzją ministerialną opublikowaną w Dzienniku Urzędowym, dodatkowe 40 mln euro zostanie przyznane nowym beneficjentom po zmianach kryteriów otrzymania zapomogi.

Upoważnieni do jednorazowej zapomogi świątecznej mogą składać wnioski do 26 grudnia br. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.koinonikomerisma.gr , za pomocą kodów Taxisnet. Poniekąd wnioskodawcy, którzy w poprzedniej fazie ubiegali się o zapomogę ale nie spełnili wszystkich warunków do jej otrzymania i wystąpiły z tego powodu nieprawidłowości i błędy mogą je skorygować za pomocą w/w platformie.

W okresie przedłużania składania wniosków o jednorazową zapomogę świąteczną nastąpiły następujące zmiany dotyczące kryteriów:

  1. Jeżeli wnioskodawca ma 67 lat lub więcej – nie obowiązuje kryterium obowiązkowego ubezpieczenia społecznego na okres jednego miesiąca
  2. Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną o 67% lub więcej – nie obowiązuje kryterium obowiązkowego ubezpieczenia społecznego na okres jednego miesiąca
  3. W przypadku rodzin z jednym rodzicem dochodzi do wzrostu o 0,25 w skali równoważności gospodarstwa domowego i do maksimum 3.
  4. Nie jest brane pod uwagę źródło utrzymania do kwoty 1500 euro na czesne w prywatnych szkołach (frodystiria).
  5. Wszystkie informacje dotyczące danych osobowych, gospodarstw domowych, danych podatkowych i ekonomicznych, szczegóły rejestracji w EFKA/ ΕΦΚΑ i dane dotyczące bezrobocia wynikające z połączeń międzysystemowych lub skrzyżowań danych, w szczególności z bazami danych AADE, AMKA, EFCA, OR i OAED i są automatycznie uzupełniane.
  6. Jeżeli nr Konta bankowego IBAN zostanie zadeklarowany trzy lub więcej razy dla różnych wnioskodawców, wówczas wniosek zostanie automatycznie anulowany.

Pytania i odpowiedzi dotyczące okresu przedłużenia dywidendy społecznej

Kto może złożyć wniosek w okresie przedłużenia daty składania wniosków ?

Wszyscy bez wyjątku, pod warunkiem, że nie uczestniczą w gospodarstwie domowym, którego wniosek został zatwierdzony. Nie jest wymagane posiadanie oczekującej, anulowanej lub odrzuconej prośby.

Mam zatwierdzoną aplikację, ale nie otrzymałem zapomogi z powodu problemu moim kontem. Co powinienem zrobić?

Po otrzymaniu ostatecznej listy wnioskodawców odrzuconej przez banki, będziemy anulować wnioski, które nie otrzymały wpłaty zapomogi na konto. Upoważnieni będą mogli ponownie złożyć nowy wniosek z wskazanym numerem konta IBAN, na który zostanie dokonana wpłata zapomogi. W tej kwestii zostanie wydane oświadczenie.

Jestem samotnym rodzicem i wniosek został zatwierdzony w poprzedniej fazie. Jak mogę ubiegać się o różnicę?

Nie musisz się ubiegać. Różnica zostanie automatycznie obliczona przez system i wpłacona na konto podanym we wniosku, kiedy wypłacana będzie zapomoga dla wniosków złożonych w okresie przedłużenia.

Mam zatwierdzony wniosek o zapomogę z pierwszej fazy (tj. do 12.12.2017) i chcę go anulować. Jak to zrobić?

Nie masz prawa do anulowania zatwierdzonego wniosku dotyczącego fazy głównej.

Dalszy ciąg pytań: jednorazowa zapomoga / Κοινωνικό Μέρισμα