Tysiące pracowników sezonowych nie zostało zatrudnionych w maju. Jest to miesiąc, w którym zwykle odbywa się rekrutacja w branży turystycznej. W cieniu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 bezrobocie wzrosło w maju do 25,13% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w greckiej Organizacji Zatrudnienia (OAED) wzrosła w maju o 233 559 w ujęciu rocznym. Dane te w znaczący sposób uwypuklają problemy w funkcjonowaniu kluczowego sektora greckiej gospodarki.

Bezrobocie rejestrowane wyniosło 1162 955 przypadków w maju, co stanowi spadek o 1,86% w stosunku do kwietnia (1 185 013). Należy jednak podkreślić, iż wzrost o 25,13% w stosunku do maja 2019 (929,396) jest widocznym problemem, podał przedstawiciel OAED w raporcie z piątku.

Według danych z raportu opracowanego przez  OAED wynika, że liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy wyniosła w maju 1 103 701 osób, z czego 536 939 osób pozostawało bez pracy przez ponad 12 miesięcy (48,65%). Bezrobocie rejestrowane wśród mężczyzn wyniosło 410 561 (37,20%), a wśród kobiet 693 140 (62,80%). Liczba bezrobotnych nie szukających pracy wyniosła 59 254, w tym 19 368 mężczyzn i 39 886 kobiet. Liczba bezrobotnych otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych wyniosła w maju 178 799.

Grecja od wielu lat boryka się z dużym problemem ekonomicznym oraz problemem bezrobocia. Wydaje się, że sytuacja spowodowana pandemia COVID-19 jeszcze bardziej wpłynęła na pogorszenie się specyfiki funkcjonowania kluczowych sektorów greckiej gospodarki. Powodując tym samym pogorszenie się sytuacji ekonomicznej wielu obywateli.

mm

Wasza opinia