Od poniedziałku 24.05.2021 do soboty 29.05.2021 wszyscy pracownicy sektora prywatnego pozostający w stosunku pracy zależnej, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będą mogły skorzystać z dwóch bezpłatnych autotestów – jednej na tydzień 24.05.2021 do 30.05.2021 oraz jeden na tydzień od 31.05.2021 do 06.06.2021, zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.

Doprecyzowano, że w nadchodzącym tygodniu od 24.05.2021 do 30.05.2021 r. występuje obowiązek przeprowadzenia autotestu przez ww. pracowników do 24 godzin przed pierwszym dniem tygodnia pracy.