W zeszłym tygodniu członek Northcote, Kat Theophanous, dołączył do wicekanclerza, profesora Johna Dewara AO i profesora Rhiannona Evansa i wspólnie ogłosili dofinansowanie w kwocie 40 000 dolarów dla programu języka greckiego La Trobe . Dofinansowanie to ma na celu udzielenie dziesięciu jednorazowych stypendiów studenckich w 2021 roku.

Kat Theophanous współpracowała z uniwersytetem przy opracowywaniu wniosku i zapewnianiu finansowania od rządu wiktoriańskiego. Stypendia są przyznawane w ramach trwających w 2021 roku obchodów 200. rocznicy odzyskania przez Grecję niepodległości.
„Cóż za niesamowity sposób na rozpoczęcie roku. To wspaniała wiadomosć dla uczniów La Trobe i społeczności greckiej, którzy niestrudzenie pracowali, aby zapewnić przetrwanie tego cennego programu ”– powiedziała pani Theophanous.

Stypendia będą oferowane w trzech grupach, zgodnie z poziomem studiów przewidzianym w programie. Cztery będą przeznaczone dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów, trzech dla studentów rozpoczynających drugi rok i trzy dla studentów rozpoczynających trzeci rok.

Każdy stypendysta otrzyma stypendium w wysokości 4000 USD. Stypendium ma pomóc w kształtowaniu oraz rozwijaniu kompetencji jezykowych, co ma kluczowe znaczenie dla wielu sektorów w Wiktorii, w tym opieki nad osobami starszymi, usług socjalnych i edukacji.

„Kulturowej, językowej i ekonomicznej wartości języka greckiego dla Wiktorii nie można bagatelizować. Te stypendia pomogą zwiększyć liczbę zapisów, jednocześnie wspierając studentów w rozwijaniu umiejętności istotnych dla przyszłości naszego stanu” – dodała Kat Theophanous

Ze swojej strony profesor John Dewar AO, wicekanclerz Uniwersytetu La Trobe, powiedział: „Jestem głęboko wdzięczny rządowi wiktoriańskiemu za zapewnienie tak hojnego wsparcia naszemu programowi języka greckiego poprzez te dziesięć stypendiów dla studentów”.