W poniedziałek uruchomiona została nowa platforma cyfrowa udostępniająca interaktywną mapę stref cenowych w kraju, poinformowało Ministerstwo Finansów.

Narzędzie online, www.valuemaps.gov.gr, pozwala zobaczyć, do której strefy należą ich aktywa, lub uzyskać informacje o tak zwanych „obiektywnych” cenach nieruchomości, czyli bazowej wartości rynkowej aktywów przed dodanymi kosztami i podatkami.

Dzięki współpracy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa ds. e-administracji platforma została stworzona z wykorzystaniem technologii Systemu Informacji Geograficznej (GIS), zapewniając tym samym satelitarną mapę terenu kraju z podziałem na strefy cenowe rynku nieruchomości, która może być wyświetlana jednocześnie w celu przydatnych porównań.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemu bez konieczności podawania nazwy użytkownika, hasła lub innych danych osobowych.