konkurs obiektyw

Jeśli fotografujesz i interesujesz się tematyką pomocy rozwojowej, potrafisz zilustrować jak edukacja przyczynia się do poprawy życia lub jak przyroda wpływa na człowieka, przyślij swoje prace na konkurs „Rozwój w obiektywie”. Na zgłoszenia czekamy od 1 września do 20 października. Konkurs organizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy, które muszą przezwyciężać mieszkańcy krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Dzięki konkursowi MSZ chce zainteresować Polaków problemami rozwoju świata, a także przybliżyć Milenijne Cele Rozwoju i ułatwić zrozumienie problemów związanych z rozwojem globalnym.

Prace konkursowe będą przyjmowane za pośrednictwem strony www.konkursmsz.national-geographic.pl w trzech kategoriach tematycznych:
• Demokracja i prawa człowieka w rozwoju,
• Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia,
• Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka.

Uczestnik może przesłać do pięciu fotografii w każdej kategorii. Szczegółowe informacje o sposobie zgłaszania zdjęć znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.konkursmsz.national-geographic.pl

Spośród nadesłanych zdjęć jury konkursu wybierze zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne: Grand Prix w wysokości 5 tys. zł, pierwsze miejsce w wysokości 3 tys. zł i po dwa wyróżnienia w wysokości 1,5 tys. zł w każdej z trzech kategorii tematycznych.

Według danych Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego 98 proc. stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się Afryki i Azji. Co piąta osoba na ziemi żyje za mniej niż równowartość 1,25 dolara na dzień, a aż około 100 mln dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji na poziomie podstawowym. Pomoc rozwojowa to odpowiedź krajów rozwiniętych m.in. na te problemy.

Unia Europejska jest największym darczyńcą oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie. Komisja Europejska wraz z krajami członkowskimi UE finansuje aż 60 proc. wszystkich światowych inicjatyw na rzecz rozwoju. Polska stara się aktywnie brać udział w kształtowaniu polityki na rzecz zmniejszenia ubóstwa i finansuje projekty pomocowe, które wspierają rozwój krajów mniej zamożnych. Rocznie ze środków budżetu państwa polskiego na współpracę rozwojową przeznaczanych jest około 1,4 mld zł, co stanowi 0,09 proc. polskiego dochodu narodowego brutto.

Pełna lista krajów rozwijających się dostępna tu >>>

Skład jury konkursu „Rozwój w obiektywie”:

Martyna Wojciechowska – dziennikarka i podróżniczka, redaktor naczelna magazynu National Geographic Polska oraz NG Traveler

Agnieszka Franus – zastępczyni redaktor naczelnej National Geographic Polska i NG Traveler, od 2 lat prowadzi Akademię Fotografii Traveler

Wojciech Franus – kierownik działu graficznego National Geographic Polska

Jan Hofmokl – ekspert ds. współpracy rozwojowej, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Edukacji Globalnej i Wolontariatu w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ

Beata Kita-Sposób – ekspert ds. edukacji globalnej, specjalista w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ, odpowiedzialna za wdrażanie oraz popularyzację programu polskiej współpracy rozwojowej