Zgodnie z ustawą 4055/2012, która weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2012, został zniesiony długotrwały proces rozwodu za porozumieniem stron.

Rozwód za porozumieniem stron w tej chwili zostaje wydany po złożeniu wniosku i tylko jednego wysłuchania, (jeden miesiąc po złożeniu wniosku) przed właściwym sądem pierwszej instancji. Wyrok zostaje wydany po około 2-3 miesięcy po procesie. Wcześniej cały proces trwał około roku.

Ponadto zmniejsza sie minimalny okres czasu trwania małżeństwa, który jest wymagany dla małżonków żeby moc się ubiegać o rozwód za zgodą, z jednego roku do sześciu miesięcy.
W przypadku gdzie są małoletnie dzieci, warunkiem dla rozwiązania małżeństwa jest pisemne porozumienie między małżonkami odnośnie opieki dzieci i kontaktu rodzica z nimi, (alimenty są opcjonalne).
Należy pamiętać, że decyzja Sądu w sprawie opieki, komunikacji i alimentów małoletnich dzieci jest już tytułem egzekucyjnym, i ma moc wyroku sądowego.

Wymagane dokumenty:
Akt małżeństwa
Certyfikat stanu cywilnego
Pisemne porozumienie o rozwiązaniu małżeństwa między małżonkami (wykonuje sie u adwokata)
Specjalne notarialne pełnomocnictwo wydany w ubiegłym miesiącu przed pisemnej zgody rozwiązania małżeństwa i terminu wysłuchania
Jeśli są małoletnie dzieci ich akta urodzenia.
Jeśli są małoletnie dzieci wymagana jest pisemna zgoda uregulowania opieki, komunikacji i (opcjonalnie) alimentów (wykonuje sie u adwokata).

 feedbackUwaga: procedura dotyczy rozwodu za porozumieniem stron, jeśli niema porozumienia procedura jest całkowicie inna. Przykładem może być sytuacja, kiedy obie strony nie zgadzają się ze sobą w podstawowych kwestiach. Dotyczy to często winy, alimentów oraz problemu władzy rodzicielskiej. W takim przypadku rozwód trwa dłużej, a jego koszty finansowe rosną.

con_info Adwokat Kalliroi Kolovou