Ministerstwo Środowiska i Energii uruchamia program, aby zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych na greckich drogach i rozbudować sieć publicznych ładowarek. Jego celem jest zmniejszenie zależności transportu od paliw kopalnianych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zwłaszcza w miastach.

Program Green Transport przewiduje konkretnie zastąpienie 2000 starych taksówek 2000 nowymi pojazdami elektrycznymi na baterie (BEV) w całym kraju. Program to także wymiana 220 starych autobusów (w tym 175 w Atenach i 63 w Salonikach) na elektryczne; oraz zainstalowanie 8656 publicznych ładowarek do końca 2025 roku. Będą one znajdować się w strategicznych lokalizacjach w miastach i wokół nich oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, autostrady, porty i duże prywatne parkingi.

Całkowity budżet programu wynosi 356 mln euro, z czego 220 mln euro (lub 272,8 mln euro łącznie z podatkiem od wartości dodanej) zostanie pokryte z planu naprawy.

Powodem skupienia się na wymianie taksówek i autobusów jest to, że ich wymiana przyniesie większe korzyści w porównaniu z wymianą konwencjonalnych samochodów prywatnych. Niedawne badania wykazały, że zastąpienie taksówki pojazdem elektrycznym może przynieść korzyści nawet trzy razy większe niż wymiana samochodu prywatnego, ponieważ pozwoli zaoszczędzić 85 ton dwutlenku węgla w okresie eksploatacji w porównaniu z 30 tonami w przypadku prywatnego samochodu.

Do programu wymiany kwalifikują się taksówki, które mają co najmniej 18 lat w Atenach i co najmniej 21 lat w Salonikach oraz taksówki z 1997 r. w pozostałej części kraju, które i tak zostaną wycofane do 31 grudnia. Będzie to oznaczać, że w 6% flota taksówek zostanie zastąpiona pojazdami typu BEV, przy czym warunkiem koniecznym dotacji będzie złomowanie starego pojazdu.

Tymczasem inicjatywa Charge Everywhere będzie miała formę systemu dotacji, pokrywającego część kosztów początkowej instalacji i podłączenia ładowarek. Dofinansuje również instalację systemów odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii, które zostaną podłączone do infrastruktury ładowania.