rozmowa_kl

Podobnie jak śmiech czy łzy, nieodłącznym elementem naszego życia codziennego jest kłamstwo. Czy wyobrażacie sobie jak odmienne byłoby bez niego nasze życie.

Wideo poniżej, to krótki film Paula Emersona przedstawiający kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa przybiera nieoczekiwany obrót, gdyż przeprowadzana jest przed wykrywaczem kłamstw, który nigdy nie popełnia pomyłki… Dialog prowadzony między dwoma mężczyznami jest zabawny, ale także daje do myślenia o tym, jakie byłoby nasze życie bez kłamstw? Może lepsze…