Według najnowszych danych Ministerstwa Migracji w tym roku program Golden Visa był na drodze umiarkowanego ożywienia w porównaniu z 2020 r.

Dane dotyczące programu oferującego pięcioletnie zezwolenia na pobyt obywatelom spoza Unii Europejskiej, którzy wydali co najmniej 250 000 euro na nieruchomości w Grecji, wykazały, że w zeszłym miesiącu wydano 151 złotych wiz, co oznacza, że ​​w ciągu pierwszych 11 miesięcy roku kwota ta wzrosła do 989. W 2020 r. wydano 938 takich zezwoleń, co oznacza, że ​​w zależności od przebiegu grudnia, łączna liczba na ten rok zbliży się lub przekroczy 1000.

Niemniej jednak eksperci rynkowi mówią, że zainteresowanie zakupami jest znacznie wyższe niż to, które odzwierciedla liczba pozwoleń. Achilleas Risvas, szef kancelarii prawnej Risvas & Partners, która jest aktywnym członkiem Rady ds. Migracji Inwestycyjnej z siedzibą w Genewie, mówi, że „zakupy dokonane przez inwestorów z krajów trzecich w tym roku są znacznie wyższe niż wydane zezwolenia. Mamy wielu inwestorów, którzy zakończyli proces zakupu nieruchomości, ale nie zdążyli jeszcze złożyć wniosków o pozwolenie na pobyt z powodu wielomiesięcznych opóźnień w wielu księgach wieczystych lub urzędach katastralnych”.

To problem, który poważnie utrudnia Złote Wizy, gdyż inwestorzy oprócz podpisania umowy muszą mieć w ręku również tytuły własności, co wymaga przeniesienia umowy we właściwej księdze wieczystej lub urzędzie katastralnym. Jednak trwający proces przekształcania ksiąg wieczystych w urzędy katastralne i faza przejściowa kilku urzędów oznacza, że ​​opóźnienia mogą wydłużyć się do sześciu miesięcy, prowadząc do uzyskania koncesji na kilka złotych wiz w 2022 r., kiedy powinny były być wydawane od tego roku.

Zgodnie z najnowszymi statystykami, od początku uruchomienia programu w 2014 r. inwestorom indywidualnym wydano 9473 takich zezwoleń, a łącznie 28 411 łącznie z członkami ich rodzin. Pierwsze miejsce przypadło Chińczykom, którzy posiadają 67% lub 6367 zezwoleń. Daleko na drugim miejscu są obywatele Turcji z 605, a za nimi Rosjanie i Libańczycy.