wieza eiffla

Młodzi absolwenci zainteresowani zdobyciem doświadczenia w pracy na rynku francuskim mają szansę na staż zagraniczny w ramach programu Copernic. Oferta przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia.

Bardzo ciekawą ofertę dla europejskich absolwentów przygotował rząd Francji. Wszyscy młodzi inżynierowie, prawnicy i ekonomiści, którzy biegle posługują się językiem francuskim, a do tej pory nie byli stypendystami tego kraju, mogą przystąpić do rekrutacji. Staż rozpocznie się 1 września 2013 i podzielony będzie na dwie części. Pierwsza to 6 miesięcy studiów z zakresu zarządzania i świata współczesnego, druga natomiast obejmuje półroczną praktykę zawodową we francuskim przedsiębiorstwie. Każdy stypendysta otrzyma mieszkanie, ubezpieczenie zdrowotne i około 760 euro miesięcznie.

Program Copernic – staż zagraniczny dla absolwentów pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej

Program Copernic działa na zasadzie współpracy francuskiego rządu, z uczelniami i przedsiębiorstwami tego kraju. Jego celem jest wykształcenie przyszłych menedżerów francuskich firm do pracy na terenie swojej ojczyzny. Oferta przygotowana jest dla najzdolniejszych przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej: Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Węgier, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Czech, Słowenii, Rumunii, Rosji czy Ukrainy. Choć wcześniejsze doświadczenie zawodowe kandydatów nie jest wymagane, jest ono mile widziane.

Chętni do odbycia stażu zagranicznego w tym pełnym uroków kraju powinni do 8 marca tego roku do siedziby polskiej Ambasady Francji i równocześnie do Paryża przesłać formularze zgłoszeniowe, CV i dokumenty z uczelni (ich dokładny spis znajdziemy na stronie projektu, na końcu artykułu). Wybrani spośród dostarczonych wniosków kandydaci zostaną zaproszeni na egzamin z języka francuskiego i rozmowę kwalifikacyjną. W kwietniu powinny być już znane wyniki rekrutacji.

Więcej informacji dla zainteresowanych stażem zagranicznym w ramach programu Copernic znajduje się na stronie [Institut Francais Pologne].

logo twoja europa