Do 19 stycznia 2022 r. trwa rekrutacja na pomagisterskie Europejskie Studia Interdyscyplinarne w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o pełne finansowanie studiów, zakwaterowania na kampusie i wyżywienia. Aplikować można bezpłatnie online na stronie: coleuropenatolin.eu/pl/

Kolegium Europejskie w Natolinie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących pomagisterskie studia europejskie. Podczas rocznej nauki w języku angielskim i francuskim na kierunku Europejskie Studia Interdyscyplinarne studenci zyskują szerokie spojrzenie na problematykę europejską oraz kompetencje przygotowujące ich do dalszego rozwoju zawodowego w wielu różnych sektorach.

Byli i obecni wykładowcy Kolegium to m.in. Herman Van Rompuy, Timothy Snyder, Bronisław Geremek, Norman Davies, Marek Belka, Roger Moorhouse, Georges Mink, Andrzej Nowak, Chantal Delsol czy Rémi Brague.

O rekrutacji

Kolegium Europejskie w natolinie poszukuje absolwentów prawa, filologii, filozofii, historii, dziennikarstwa, europeistyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, kulturoznawstwa lub innych kierunków humanistycznych, ale także ścisłych (inżynierów, fizyków, biotechnologów i innych), którzy interesują się Europą – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Oferta dotyczy absolwentów studiów magisterskich, ale także studentów ostatniego roku.

Koszt studiów, zakwaterowania na kampusie i pełnego wyżywienia pokrywają stypendia dostępne dla obywateli polskich. W przypadku stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP konieczne jest złożenie odrębnego wniosku do MSZ, dostępnego tutaj.

Nie ma górnej granicy wieku. Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu magistra lub jego ekwiwalentu wartego 240 punktów ECTS oraz znajomość języków angielskiego i francuskiego w stopniu pozwalającym na studiowanie w momencie rozpoczęcia roku akademickiego. Istnieje możliwość przyjęcia warunkowego, jeśli kandydat zna biegle język angielski lub francuski, a na etapie rozmowy kwalifikacyjnej wykaże, że rozpoczął już naukę tego drugiego i zobowiąże się do osiągnięcia poziomu B1/B2 przed początkiem roku akademickiego. Aplikować można wielokrotnie. Jeśli nie uda się za pierwszym razem, drzwi do Kolegium w kolejnych latach pozostają otwarte.

Więcej informacji na stronie: coleuropenatolin.eu/pl/. Pytania można kierować na adres: contactnatolin@coleurope.eu