Roczne inwestycje greckich firm żeglugowych wzrosły już do najwyższego poziomu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zarówno w nowe, jak i używane statki. Tym samym wynosząw tym roku co najmniej 13 miliardów dolarów. Oczekuje się, że do końca roku osiągnie to 14 miliardów dolarów.

Dane VesselsValue pokazują, że do końca października greccy armatorzy złożyli zamówienia na 99 statków o szacunkowej wartości 6,3 miliarda dolarów.

Według Allied Shipbroking, greccy spedytorzy nabyli również 330 używanych statków, inwestując 6,51 miliarda dolarów.

Najczęściej używane są suche masowce, a następnie tankowce, podczas gdy w nowych zamówieniach dominują tankowce i kontenerowce.