Zdjęcie: Towarzystwo Filharmoniczne Korfu

Region Wysp Jońskich złożył niedawno wniosek do Księgi Rekordów Guinnessa, starając się o uznanie Korfu za wyspę z największą liczbą muzyków i zespołów filharmonicznych na mieszkańca.

Złożona przez gubernatora regionu Rodi Kratsa-Tsagaropoulou prośba, miała na celu uczczenie bogatego dziedzictwa muzycznego i tętniącego życiem kulturowym Korfu.

Zgodnie z zapowiedzią regionu uznanie to, nie tylko uwypukli muzyczne dziedzictwo Korfu, ale także podkreśli jego zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

„To, z czego jesteśmy dumni, powinno być znane na całym świecie, ponieważ wzbudzi podziw i zainteresowanie światowej społeczności… Wzmocni także nasze wysiłki na rzecz zachowania naszej tradycji i współczesnej kreatywności” – powiedziała Kratsa-Tsagaropoulou.

Korfu może poszczycić się imponującym zespołem 18 filharmonii, wspieranych przez 2300 muzyków. Ponadto 1400 studentów orkiestry filharmonii pielęgnuje obecnie swoje talenty muzyczne, co jeszcze bardziej wzmacnia roszczenia wyspy do tego wyróżnienia.

Wraz ze zgłoszeniem do Księgi Rekordów Guinnessa wojewoda ujawnił, że Region Wysp Jońskich wszczął niezbędne procedury mające na celu zapewnienie niezbędnego wsparcia filharmoniom. Dofinansowanie w wysokości trzech milionów euro pokryje podstawowe potrzeby orkiestr, w tym sprzęt i kostiumy. Inicjatywa ta, odzwierciedla niezachwiane zaangażowanie regionu w pielęgnowanie i utrzymywanie kwitnącej kultury muzycznej na Korfu.