Stawki za energię mają wzrosnąć z powodu ogromnego zużycia odnotowanego w ciągu ostatnich kilku dni. Dlatego konsumenci energii elektrycznej stoją w obliczu podwyżki nawet o 15% od wrześniowych rachunków.

Wzrost stawki będzie również spowodowany wyższymi kosztami emisji dwutlenku węgla i trwającym wzrostem cen gazu ziemnego.

W związku z tym ceny hurtowe energii najpierw wzrosły ze 100 euro za megawatogodzinę do 121,93 euro/MWh, a następnie do ​​185,59 euro/MWh we wtorek. W środę spadły do ​​164,52 €/MWh.