Polske Linie Lotnicze Lot uruchomiły na zlecienie KPRM specjalne połączenie lotnicze na trasie Ateny – Warszawa przeznaczone dla obywateli polskich czasowo przebywających w Grecji i chcących powrótcić do kraju.

Lot odbędzie się 17 marca – wylot z Aten o 11:30, przylot do Warszawy 17 marca o 13:05

Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony https://www.lot.com/gr/pl/lot-do-domu

Samolotem mogą lecieć obywatele Polski oraz uprawnieni do tego cudzoziemcy – m.in. małżonkowie obywateli polskich, dzieci obywateli polskich, osoby posiadające Kartę Polaka i osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Odprawa na rejsy czarterowe będzie możliwa wyłącznie na lotnisku, nie ma możliwości dokonania odprawy online.

Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę. Jej wysokość będzie zależała od kierunku, z którego realizowany będzie przelot: 400 – 800 PLN w granicach Europy i 1600 – 2400 PLN za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaci polski rząd.

Przypominamy, że po powrocie do Polski zostaniecie skierowani na 14. dniową, obowiązkową kwarantanne!

Źródło: LOTdoDomu