fot. AP

Projekt ustawy, zawierający nowe regulacje dla obszarów Natura, poddawany konsultacjom społecznym przez Ministerstwo Środowiska, wywołał poruszenie wśród instytucji naukowych, organizacji ekologicznych i obywateli, którzy twierdzą, że dopuszcza interwencje człowieka na obszarach chronionych ekosystemów.

Orientacyjnie, z 850 komentarzy zamieszczonych w ciągu pierwszych dni konsultacji, prawie wszystkie były negatywne i wzywały do wycofania nowej ustawy.

Proponowane prawodawstwo pozwala na otwieranie dróg i budowę sieci energetycznych na obszarach objętych programem Natura – to zasadniczo bardzo poważna interwencja człowieka we wrażliwe ekosystemy. Ustawa pozwala także na wznoszenie obiektów turystycznych i ułatwia instalację odnawialnych źródeł energii (OZE), a niekiedy nawet górnictwo w strefach ochrony przyrody. Co więcej, skutecznie usuwa większość ograniczeń w strefie ochrony siedliska.

opr. Natalia Zientek