nauka

Myślisz o własnym rozwoju, mówisz że już za późno mylisz się!!!

To projekt dla Ciebie!!! Dajemy Ci szanse-skorzystaj z niej!!!

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedziba w Warszawie proponuje Polakom mieszkającym w Grecji możliwość uzupełnienia wykształcenia poprzez uczestnictwo w zajęciach z zakresu liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej, zawodowej i gimnazjum.

W ciągu kilku miesięcy pod okiem doświadczonej kadry, w sposób profesjonalny osoby zostaną przygotowane do egzaminu z zakresu liceum ogólnokształcącego. Po zdaniu egzaminów słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, które daje prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego. Oferta uczelni pozwala zarówno na ukończenia szkoły rozpoczynając ja od początku jak i dokończenie szkoły wcześniej rozpoczętej i przerwanej.

Za dodatkowy atut oferty należy uznać także to, że to sami uczniowie mogą zadecydować, po jakim okresie nauki chcą przystąpić do egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego. Uczelnia przygotowała, bowiem program dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z uczniów. Bardziej zdeterminowane osoby mogą juz w przyszłym roku otrzymać świadectwo liceum ogólnokształcącego i przystąpić do egzaminu maturalnego.

Dla osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej a nie posiadają zdanego egzaminu maturalnego Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji przygotowała ofertę polegająca na możliwości uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Wszystkie zajęcia odbywać sie będą w Madrycie w systemie weekendowym a prowadzone będą przez wykwalifikowana kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Program nauczania w liceum opracowany został na podstawie Ramowego Planu Nauczania określonym przez MEN. Przedmioty obowiązkowe to: język polski, język obcy, matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka z astronomia, chemia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości oraz technologia informacyjna.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

con_info Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne są na stronie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji www.europejskie.edu.pl   oraz pod numerem telefonu +30 6994098567  lub +306946749756 Joanna Przepiórka