Trwający remont miejski Aten, który obejmuje przebudowę centralnej ulicy Panepistimiou i placu Syntagma, projekty parków miejskich, chodniki dla pieszych oraz oczyszczanie placów miejskich i parków, jest największym takim programem, który miał miejsce w stolicy Grecji w ostatnich dziesięcioleciach.

Uczestnicząc w konferencji Olympia Forum II zorganizowanej przez Delphi Economic Forum i gazetę Patris, Bakoyannis powiedział, że program był nawet większy niż prace w stolicy zakończone przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach w 2004 roku.

Burmistrz nawiązał do kilku trwających projektów, w tym „Wielki spacer po Atenach” (Megalos Peripatos), stworzenia nowych przestrzeni publicznych, przebudowy wzgórza Lycabettus i Ogrodu Narodowego.

Najważniejszym punktem programu prac jest modernizacja oświetlenia o wartości 5 milionów euro oraz utworzenie organu metropolitalnego, który odpowiadałby za transport i zarządzanie ruchem w Atenach.

Bakoyannis odniósł się także do cyfryzacji usług miasta i jego przejścia do ery cyfrowej w ramach projektu Smart Cities. W tym kierunku zapowiedział pilotażowy projekt mający na celu monitorowanie nielegalnego parkowania na rampach dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że obecnie 120 usług komunalnych jest świadczonych online dla mieszkańców Aten.

Inicjatywa Smart Cities o budżecie 320 milionów euro zapewni finansowanie dużym gminom na rozwój szerokiej gamy usług cyfrowych, w tym inteligentnych rozwiązań parkingowych i bezpieczeństwa cybernetycznego.