fot. ekathimerini.com

Władze Aten zapewniają lokale socjalne, szkolenia oraz oferty prace łącznie 56 bezdomnym obywatelom stolicy w ramach specjalnego programu, finansowanego przez Ministerstwo Pracy, Ubezpieczeń i Solidarności Społecznej.

Katerina Gagaki, zastępca burmistrza do spraw solidarności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, przyznała, że 56 ludzi to wciąż za mało, podkreślając przy tym, że wsparcie powinno być udzielane w pierwszej kolejności tym, którzy mają ambicje, by poprawić swoją obecną sytuację.

Program zapewnia zakwaterowanie, pokrywa koszt czynszu oraz udziela dofinansowania na utrzymanie, niezbędne wydatki, pracę, szkolenia, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i specjalistyczne usługi medyczne przez okres dwóch lat, który uwzględnia oficjalną weryfikację sytuacji osobistej po upływie 12 miesięcy.

opr. Natalia Zientek