papoulias pl

W dniach 8 i 9 lipca 2013 r. Prezydent Republiki Greckiej Pan Karolos Papoulias odwiedzi Polskę. Towarzyszyć mu będą Minister Spraw Zagranicznych Dimitris Avramopoulos i Sekretarz Generalny ds.Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Współpracy na Rzecz Rozwoju Mihalos Panagiotis.

Tematem rozmów będą stosunki dwustronne oraz nawiązanie kontaktów handlowych z Polską w zakresie m.in..: odnawialnych źródeł energii, IT, innowacji w ochronie środowiska, recyklingu, zarzadzania odpadami, konstrukcji, materiałów budowlanych, świeżych owoców i warzyw, artykułów spożywczych i turystyki.