ue

Instytucje Unii Europejskiej prowadzą rekrutację pracowników za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO). Łącznie zatrudniają 40 tys. osób ze wszystkich państw członkowskich oraz oferują staże studenckie.

Oferty dla urzędników

Urzędnicy zatrudniani w instytucjach UE to: prawnicy, administratorzy, lingwiści, tłumacze ustni i pisemni, a także asystenci. Proces rekrutacji polega na przeprowadzeniu konkursów otwartych. Wówczas kandydaci przechodzą szereg testów, które weryfikują ich umiejętności. Bez względu na instytucję, procedura wyłaniania najlepszych przyszłych pracowników jest taka sama. Urzędnicy instytucji UE to administratorzy i asystenci. Do ich zadań należą między innymi opracowywanie kierunków polityki europejskiej, wdrażanie prawa UE, przygotowywanie analiz i realizowanie funkcji doradczej. Asystenci zaś prowadzą działania pomocnicze.

Rodzaje zatrudnienia

Pracownicy zatrudnieni są na czas nieokreślony, posiadają umowy kontraktowe, a także odbywają staże.

arrow Pracownicy kontraktowi

–  realizują konkretne zadania związane z pracą fizyczną lub administracyjną. Zawierane są z nimi umowy na czas określony (zwykle 6 lub 12 miesięcy).

arrowPracownicy zatrudnieni na czas określony

– wykonują pracę związaną z realizacją zadań wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Zatrudniani są na maksymalnie 6 lat. Strona EPSO zawiera informacje o poszczególnych ofertach pracy.

arrowUsługi tymczasowe

– rekrutują pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Zwykle pracownicy są zatrudniani w sekretariatach.

arrowStażyści

– ich obowiązki są takie same jak administratorów niższego stopnia. Rekrutację prowadzą bezpośrednio instytucje ich zatrudniające.

arrowOddelegowani eksperci krajów

– są pracownikami administracji publicznej poszczególnych krajów członkowskich. Pracodawca czasowo oddelegowuje ich do siedziby instytucji UE.

Oferty staży

Każda z instytucji UE zatrudnia stażystów: absolwentów, tłumaczy i studentów. Jeśli chodzi o staże dla absolwentów, w roku 2013, oferuje je: Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny i Komisja Europejska. Prowadzona jest także rekrutacja dla osób, które jeszcze studiują przez Parlament Europejski i Komitet Regionów.

Staże dla absolwentów

arrow Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny

Oferta stażu skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych i osób posiadających równoważne wykształcenie. O staż mogą ubiegać się osoby, które ukończyły co najmniej trzyletnie studia. Okres trwania staży to: 16 lutego – 15 lipca lub 16 września – 15 lutego. Staż odbywa się w Brukseli. Kandydaturę można zgłaszać do 31 marca lub 30 września wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

arrow Komisja Europejska

Oferta skierowana dla absolwentów wyższych uczelni (co najmniej trzyletnich studiów). Istnieje możliwość odbycia stażu letniego w okresie od 1 marca do 31 lipca lub zimowego – od 1 października do 31 lutego. Staż można odbyć w Brukseli, Luksemburgu, stolicach państw członkowskich lub delegaturach Komisji w państwach nienależących do UE. Kandydaturę można zgłaszać do 1 września lub 31 stycznia. Staż jest płatny i wynosi ok. 1071 euro/miesiąc.

arrow Komitet Regionów

Komitet Regionów oferuje staż absolwentom studiów licencjackich. Trwa on od 16 lutego do 15 lipca lub od 16 września do 15 lutego. Odbywa się w Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 września lub 31 marca. Stażyści otrzymują dofinansowanie w wysokości 1000 euro/miesiąc.
Staże studenckie w instytucjach UE

arrow Parlament Europejski

Staże studenckie mogą odbyć młodzi ludzie, którzy ukończyli szkołę średnią i otrzymali dyplom, który uprawnia ich do rozpoczęcia studiów. Warunkiem jest, aby kandydaci złożyli kandydaturę na studia i w ich ramach odbyli staż. Terminy rozpoczęcia stażu to: 1 marca (zgłoszenia do 1 października), 1 maja (zgłoszenia do 1 lutego) i 1 września (zgłoszenia do 1 czerwca). Staż trwa od 1 do 4 miesięcy. Mogą odbyć go także osoby niepełnosprawne (więcej informacji: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/students/index_pl.htm).

arrow Komitet Regionów

Staż dla absolwentów co najmniej trzyletnich studiów. Odbywa się w Brukseli i trwa od 16 lutego do 15 lipca lub 16 września do 15 lutego (zgłoszenia do 30 września lub 31 marca). Dofinansowanie wynosi 1000 euro/miesiąc.

Rekrutacja na wszystkie staże odbywa się za pośrednictwem strony  https://trainee.cor.europa.eu/

Więcej informacji o pracy w instytucjach UE można znaleźć na stronie: http://europa.eu/

logo twoja europa