fot. REUTERS

Bezpłatne tymczasowe zakwaterowanie zostało zapewnione osobom dotkniętym pożarami, po ustaleniach Ministra ds. kryzysu klimatycznego i ochrony ludności, Christosa Stylianidisa oraz Wiceminista ds. pomocy państwa i odbudowy po klęskach żywiołowych, Christosa Triandopoulosa.

Obywatele, którzy nie mogą wrócić do miejsca zamieszkania mogą skontaktować się z Ministerstwem ds. kryzysu klimatycznego i ochrony ludności (213 15 10 100) i podając swoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego) otrzymają niezbędne informacje oraz wskazówki.

Opr. Paolina Sokulska