Powołanie Rady ds. nauczania o Holokauście wpisuje się w działania na rzecz edukacji o Zagładzie na każdym poziomie kształcenia oraz rozwoju dobrych praktyk w tym obszarze, a także w zobowiązania Polski przyjęte na forach międzynarodowych.

Powołana przez Minister Edukacji Narodowej Rada ds. nauczania o Holokauście po raz pierwszy zebrała się w środę 31 stycznia br. Utworzenie tego gremium jest wyjściem naprzeciw potrzebom bliższej współpracy w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych oraz organizacji pozarządowych. To także realizacja międzynarodowych zobowiązań Polski.

Do zadań Rady należeć będzie przedstawianie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z zakresu edukacji o Holokauście oraz współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

Pracami Rady pokieruje Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć, a w jej skład wejdą osoby wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście oraz m.in. Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Anna Stróż, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, prof. Grzegorz Berendt, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum II Wojny Światowej, prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, bp Rafał Markowski, Przewodniczący Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem Episkopatu Polski, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, jak również prof. Krzysztof Strzałka, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy – na wszystkich poziomach kształcenia. Cele kształcenia i treści nauczania dotyczące Holokaustu są uwzględnione: w dotychczasowej podstawie programowej – na wszystkich poziomach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) oraz w projekcie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Ambasada RP w Atenach